IVS – Štupák

STAVEBNÉ PRÁCE NA ÚZEMÍ

CELÉHO SLOVENSKA

VÝROBA A PREDAJ DLAŽIEB

A VÝROBKOV Z BETÓNU

PONÚKAME VÁM

AJ PRENÁJOM STROJOV

Inžinierske a vodné stavby

Stará Ľubovňa a široké okolie

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte si z našich služieb

sme špecialisti v stavebnom priemysle

Stavebné práce

Výroba betónu

Predaj štrku a piesku

Prenájom strojov

Profil firmy

Ing. Milan Štupák – IVS

 

Realizáciou vodohospodárskych, pozemných, dopravných stavieb, realizáciou stavieb na kľúč, plynofikáciami miest a obcí. Stavebné práce realizujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky, ale pôsobíme hlavne v podtatranskom regióne, v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Sabinov, Prešov.

Výrobou a predajom betónových zmesí ( betón rôznych pevností ). Výrobou a predajom betónových výrobkov ( betónovej dlažby, zámkovej dlažby, plotových stĺpikov, cestných a parkových obrubníkov a ďalších výrobkov z betónu ). Rozvoz betónu poskytujeme hlavne v Prešovskom kraji, v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Sabinov a Prešov.

Spracovaním, výrobou a predajom štrku a piesku rôznych frakcií a druhov. Odvoz štrku a piesku podľa požiadaviek zabezpečujeme vlastnými vozidlami.

Realizáciou zemných a výkopových prác, prepravou materiálov vlastnými motorovými vozidlami a prenájmom stavebných strojov.